Informatie

Tarieven (per 1-2-2024)
60 minuten: 62,50 euro
75 minuten: 72,50 euro
90 minuten: 82,50 euro
Magnesium pakking 5 euro
NB: behandelduur is inclusief voor- en nagesprek

Heb je geen aanvullende verzekering? Dan bied ik de mogelijkheid om een 5-ritten kaart aan te schaffen waarbij je 10% korting ontvangt over het totale bedrag.

Vergoedingen
Heb je een aanvullende verzekering voor complementaire zorg / alternatieve zorg / natuurgeneeskunde? Dan kom je in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; kijk op de site van je verzekeraar voor de hoogte van de vergoeding per behandeling. Op deze pagina kun je zien welke zorgverzekeraars complementaire zorg vergoeden en welke niet. LET OP: niet alle zorgverzekeraars die complementaire zorg vergoeden, vergoeden massagetherapie (oa DSW, Zorg en Zekerheid).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het belangrijk dat de goede prestatiecode op de factuur staat. Verschillende zorgverzekeraars hanteren verschillende prestatiecodes. Om de goede prestatiecode te gebruiken moet ik dus weten bij welke zorgverzekeraar jij aanvullend verzekerd bent. Hieronder een overzicht van de prestatiecodes die ik gebruik.

Voor zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea:
Prestatiecode 24017: behandeling massagetherapie.

Voor zorgverzekeraar CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden):
Prestatiecode 24516: emotioneel lichaamswerk.

Voor zorgverzekeraar VGZ:
Prestatiecode 24605: manuele geneeskunde.

Voor overige zorgverzekeraars (oa Menzis, IZA, Univé):
Prestatiecode 24005: behandeling “overige natuurgeneeskunde”.


Betaling
Na afloop van de behandeling ontvang je een factuur en/of een betaalverzoek. Pinnen is ook mogelijk.

Annuleringskosten
Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden
Als lid van de beroepsvereniging VIV ben ik gehouden aan de Beroepscode die de Vereniging heeft opgesteld, waarin onder andere aspecten m.b.t. de relatie cliënt – behandelaar worden vermeld. Klik hier voor de beroepscode van beroepsvereniging VIV.

Voorafgaand aan de behandeling, dient u een Behandelovereenkomst te ondertekenen. In deze Behandelovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van mijn werkzaamheden als massagetherapeut en instemt met de doelstelling van de behandeling. De behandelovereenkomst is gebaseerd op een inspannings­verplichting mijnerzijds. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd, omdat deze sterk afhankelijk zijn van uw eigen activiteiten. Klik hier voor de behandelovereenkomst.

Privacy en AVG
Praktijk Je Lichaam Spreekt handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Je lichaam spreekt ga je akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de privacyverklaring.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging: VIV Nederland info@vivnederland.nl. De klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl)
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/