Tarieven

Tarieven (per 1-1-2020)
60 minuten: 55 euro
75 minuten: 65 euro
90 minuten: 75 euro

Vergoedingen
Heb je een aanvullende verzekering voor complementaire zorg / alternatieve zorg / natuurgeneeskunde? Dan kom je in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; kijk op de site van je verzekeraar voor de hoogte van de vergoeding per behandeling.
NB: per 1-1-2019 vergoeden CZ, OHRA, Nationale Nederlanden en Delta Lloyd massagetherapie NIET meer binnen hun aanvullende polis. Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen kies dan voor een andere verzekeraar!

Heb je geen aanvullende verzekering? Dan kun je een 5-ritten kaart aanschaffen waarbij je 10% korting ontvangt.

Betaling
Na afloop van de behandeling ontvang je een factuur en/of een betaalverzoek. Pinnen is ook mogelijk.

Annuleringskosten
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden. Bij te late annulering of het niet nakomen van de afspraak, ben ik helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Leveringsvoorwaarden
Als lid van de beroepsvereniging VIV ben ik gehouden aan de Beroepscode die de Vereniging heeft opgesteld, waarin onder andere aspecten m.b.t. de relatie cliënt – behandelaar worden vermeld. Klik hier voor de beroepscode van beroepsvereniging VIV.

Voorafgaand aan de behandeling, dient u een Behandelovereenkomst te ondertekenen. In deze Behandelovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van mijn werkzaamheden als massagetherapeut en instemt met de doelstelling van de behandeling. De behandelovereenkomst is gebaseerd op een inspannings­verplichting mijnerzijds. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd, omdat deze sterk afhankelijk zijn van uw eigen activiteiten. Klik hier voor de behandelovereenkomst.

Klachten
Als beroepslid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) voldoe ik aan de geldende eisen en voorwaarden qua klachtenreglement en aansluiting bij een geschillencommissie zoals gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ). Het oogmerk van deze wet is de positie van consumenten te versterken. 

Mocht u een klacht hebben waar we na overleg niet uitkomen of die u niet direct met mij wil bespreken, dan kunt u gebruikmaken van de gratis klachtenfunctionaris van de VIV door contact op te nemen met het secretariaat: www.vivnederland.nl. Het secretariaat geeft de ontvangen informatie rechtstreeks door aan de interne klachtenfunctionaris die contact met u opneemt. De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Privacy
Praktijk Je Lichaam Spreekt hecht grote waarde aan je privacy en als zorgverlener houd ik me aan het beroepsgeheim. Daarom ga ik zorgvuldig om met je persoons- en medische gegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe één en ander volgens de laatste AVG-normen is geregeld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel Je lichaam Spreekt niet onder deze wettelijk verplichting valt, voel ik me als professional moreel verplicht om deze meldcode en de bijbehorende afwegingskaders toe te passen.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Kijk hier voor meer informatie over de Meldcode en de vijf stappen.